Haemme nyt!

Lippukunnassa on monenlaisia pestejä, joissa tarvitaan aktiivisia nuoria ja aikuisia. Olemme keränneet tälle sivulle tiedot niistä tehtävistä, joihin kaipaamme eniten apuja. Näiden lisäksi apuja kaivataan myös pienemmissä tehtävissä, kuten erilaisissa talkoissa, retkillä ja leireillä.


Voit itse määritellä kuinka paljon tahdot antaa aikaasi partiolle ja mitä haluat partiossa tehdä.

Kaikkiin tehtäviin eli pesteihin on tarjolla koulutusta Hämeen Partiopiirin, Suomen Partiolaisten tai lippukunnan toimesta. Koulutuksia järjestetään erilaisissa muodoissa, muun muassa etäkoulutuksina. Lippukunta maksaa kaikki pesteissä toimivien jäsenten koulutuksen.

Lisätietoa pesteistä voi kysyä ohjelmajohtaja Veera Viilomaalta: 044 3180 291 tai

veera.viilomaa(at)gmail.com

Apujohtajia sudenpentulaumaan ja seikkailijavartioon

Kiinnostaako johtajatehtävät, mutta oma ryhmää ei ole mahdollista ottaa? Siinä tapauksessa hyvä mahdollisuus on toimia apujohtajana tai johtajakaverina ryhmän varsinaiselle johtajalle. Osallistua voit oman aikataulun ja mahdollisuuksiesi mukaan. Pesti voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi.

Sudenpentulauma Pikkuoravat sekä seikkailijavartiot Liito-oravat ja Mursut ottavat mielellään sinut avuksi.

Myös partiolaisten vanhemmat ovat erittäin tervetulleita avuksi laumailtoihin!

Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi tai kaverisi ohjelmajohtaja Veeralle.

Akela - sudenpentujohtaja syksyksi 2023

Akela on sudenpentulauman johtaja. Ryhmän toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä sudenpentujen turvallisuus toiminnan aikana ovat akelan vastuulla. Akelan tehtävänä on järjestää lauman toiminta partio-ohjelman mukaisesti, varmistaa partiomenetelmän toteutuminen sekä sudenpentujen kasvatustavoitteiden saavuttaminen. Aikuinen vastaa siis käytännön toiminnasta ja järjestelyistä, mutta hän toimii myös yhtenä kasvattajana sudenpentujen elämässä antaen eväitä muun muassa ryhmätyö- ja partiotaitoihin.

Laumanjohtajana voi toimia yksin, kaksin tai useammankin henkilön kanssa. Tällöin tehtäviä ja vastuita voi helposti jakaa ja viikoittaisten kokousten vetovastuun voi jakaa.

Lisää sudenpennuista ja akelan tehtävistä voit lukea täältä.

Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi tai kaverisi ohjelmajohtaja Veeralle

Samoaja - tarpojavartion johtaja syksyksi 2023

Tarpojavartion johtajana toimii samoaja. Tarpojat ovat 12–15-vuotiaita nuoria.

Vartionjohtaja suunnittelee ja johtaa viikkotoimintaa. Ideaalitilanteessa sama samoaja johtaa tarpojavartiota koko ikäkauden ajan. Koska tarpojien johtaminen on osa samoajien ohjelmaa, vartionjohtaja voi myös vaihtua vartion tarpoja-ajan aikana. Sama vartionjohtaja johtaa tarpojia kuitenkin vähintään yhden tarpon ajan.


Vartionjohtajan ja koko vartion tukena on aikuinen luotsi. Hänen tehtävänään on näkyä sopivalla tavalla vartion arjessa olematta kuitenkaan vartion varsinainen jäsen. Luotsi osallistuu aina tarvittaessa tarpojien kokouksiin tai retkille. Lisäksi luotsi suunnittelee vartion toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa.

Myös sampona voi toimia yksi, kaksin tai kaveriporukan kanssa. Tällöin tehtäviä ja vastuita voi helposti jakaa ja viikoittaisten kokousten vetovastuun voi jakaa.

Lisää tarpojista ja vartionjohtajan tehtävistä voit lukea täältä.

Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi tai kaverisi ohjelmajohtaja Veeralle.

Tarpojaluotsi syksyksi 2023

Tarpojaluotsin tehtävänä on tarpojavartion luotsaamisen lisäksi ohjata ja tukea samoajaikäkäistä (15-17-vuotiasta) nuorta johtajaa tehtävässään. Samoajaikäisten vartionjohtajien kanssa muodostat työparin, jonka toisena osapuolena sinun tehtäväsi on kannustaa ja innostaa vartionjohtajaa antaen kuitenkin hänelle ja vartiolle tilaa. Tarpojaluotsina saat olla reilusti aikuinen. Sinuun tarpojat ja vartionjohtajat saavat tukeutua, ja sinä saat tukea heitä. On aikoja, jolloin saat tarttua puikkoihin, jos sille on tarvetta. Toisaalta on myös aikoja, kun saat siirtyä sivuun ja antaa vartion touhuta keskenään.

Lisää luotsin tehtävästä voi lukea täältä.

Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi tai kaverisi ohjelmajohtaja Veeralle.

Samoajaluotsi syksyksi 2023

Luotsi ei ole samoajan vartionjohtaja, vaan aikuinen, jota samoaja tarvitsee kasvunsa tueksi. Samoajaohjelman onnistumiseksi vartio tarvitsee tuekseen aikuista samoajaluotsia, joka kannustaa vartiota ja auttaa sitä käytännön toteutuksessa. Varsinaisena samoajaryhmän vartionjohtajana toimii vuorollaan joku samoajista, jota luotsi tukee. Ystävien kanssa toimien samoajat saavat partiokokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa ja rohkaisevat aktiivisuuteen. Luotsia tarvitaan ohjelman käytännön toteutuksen tukemisen lisäksi ohjaamaan samoajavartion toimintaa nousujohteisuuteen auttamalla vartiota valitsemaan itselleen sopivan haastavia aktiviteetteja. Luotsin tärkein tehtävä on varmistaa, että toimintasuunnitelma on tehtynä ja tarvittava tuki toimintaan mietittynä. Tarvittaessa luotsi voi ottaa vartion toiminnasta isompaa vastuuta.

Samoajaluotsin tehtävässä pääset tukemaan nuoria heidän kasvussaan vastuullisiksi ja toimintakykyisiksi aikuisiksi. Toisaalta saat ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää omia johtamisen ja ohjaamisen taitojasi. Johtaminen saattaa tuntua helpolta, mutta nuorten ohjaamisen oppiminen on aikuiselle todellinen haaste. On osattava antaa tilaa ja samalla oltava turvallisesti saatavilla. Samoaja tarvitsee luotsia kestämään ikäkauteen kuuluvaa kapinaa. Jotta sinusta voi tulla samoajavartion unelmaluotsi, sinulta vaaditaan avointa asennetta ja halua oppia itsestäsi uutta. Luotsin osaamisesta on paljolti kiinni samoajan partiopolun jatkuminen ja suunta.

Lisää luotsin tehtvästä voi lukea täältä.

Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi tai kaverisi ohjelmajohtaja Veeralle.